B-smart SOLAR

Készen áll valami újra?

Bemutatkozás

A B-Smart Expert Kft. 2021-ben kezdte meg működését. Több olyan projektben vettünk részt, amelyek az éptőipari tevékenységek rendszerezésére, és átláthatóságára adtak könnyen használható megoldást az ügyfeleknek. Számos energetikai pályázát megírását és megvalósítását menedzseltük végig. Munkáink során kerültünk kapcsolatba több napelemes rendszer telepítésével és építésével foglalkozó céggel, és a a piaci igényekre reagálva, amellett döntöttünk, hogy tevékenységi körünket kibővítjük, és a tanácsadói tevékenység mellett, a napelemes rendszerek telepítésével is üzletszerűen kezdünk el foglalkozni. Csapatunkat kibővítettük olyan megbízható szakemberekkel, akik már jelentős tapasztalattal rendelkeztek és létrehoztuk a napelem telepítésre szakosodott üzletágunkat. Azóta háztartások és vállalkozások számára biztosítunk hatékony energiatermelést. Profi szakemberekkel, tapasztalattal, összehangolt csapattal és rugalmas kivitelezéssel állunk rendelkezésére.

A B-Smart Expert Kft. elkötelezett híve a környezetvédelemnek, fontosnak tartjuk, hogy erőforrásainkkal megfelelően és takarékosan bánjunk. Célunk, hogy hozzájáruljunk a fenntartható környezet létrehozásához, és a megújuló energiaforrásokat elérhetővé tegyük széles rétegek számára. A bolygónk védelme, természetes környezetének, egészségének megőrzése elsősorban a mi generációnk feladata, hogy gyermekeink számára élhetőbb környezetet teremtsünk. 

Napelemes rendszerek magánszemélyeknek

Az általunk ajánlott napelemes rendszerrel villanyszámláját nullára csökkentheti.

Vállajuk háztartási kiserőművek telepítését és teljeskörű ügyintézéssel állunk rendelkezésére.

Energetikai Felmérés

Kivitelezzük és Üzembe Helyezzük

w

Energetika Hatékonyság Tanácsadás

Pályázati Támogatás

Megtervezzük Napelemes Rendszerét

Hitel Lehetőségek Igénybevétele

Napelemes rendszerek vállalkozásoknak

Vállaljuk napelemes rendszerek tervezését, kivitelezését akár pályázati támogatások igénybevételével is. A pályázati és hitel támogatás teljeskörű ügyintézése.

Helyszíni Felmérés

Energetikai Felmérés

Hitelügyintézés

Engedélyeztetés

Szervízháttér

Pályázati támogatás

Kivitelezés

Napelemes rendszerek felülvizsgálata

Napelemes rendszerek tisztítása

Miért válassza a napelemet?

 • A napelemes rendszerek hozzájárulnak a fenntartható környezet kialakításához, nem szennyezi a környezetet és az energiatudatosabb fogyasztói szokások kialakításához járul hozzá. Amennyiben Ön a napelemes beruházás mellett dönt, mi megvalósítjuk, Ön pedig hozzájárul a Föld szennyezettségének csökkentéséhez
 • A villanyszámláját nullára csökkentheti, és nem függ az áram változó piaci árától.
 • Tiszta energiát állít elő, káros anyag kibocsájtás nélkül
 • A beruházással érintett ingatlan értéke megnő
 • 25 év garancia a telepített rendszerekre
 • A napelemes rendszerek meghibásodása nem jellemző, így fennakadások nélkül képes az energiatermelésre.
 • 25-30 évig ingyen biztosítja az áramot
 • Bármikor bővíthető

Napelemes rendszerek:

A napelemes rendszer telepítése egy olyan beruházás, amely költséghatékony megoldás az áram biztosításár, és függetleníti háztartását az energiaszolgáltatók által szabott ingadozó, de inkább emelkedő áraktól. A napelemes rendszer gyakorlatilag a nap fényenergiáját alakítja át elektromos árammá. Ez egyenáram, melyet az inverter alakít át olyan kompatibilis árammá, ami alkalmas az ingatlanban található rendszerek, elektromos eszközök működtetésére.

Napelemes rendszer tervezése:

A napelemes rendszer tervezésének első lépése, a helyszíni felmérés, ezt követően meghatározásra kerül, hogy milyen méretű és milyen teljesítményű rendszert lehet létrehozni az Ön otthonában.  A tervezés során az alábbi szempontok kerülnek figyelembevételre:

 • költséghatékony rendszer kialakítása
 • biztonsági előírások
 • hatékonyság
 • esztétika
 • az ingatlan alkalmassága
 • elektromos rákötési pontok 
 • a legoptimálisabb tájolás
 • a tető ideális dőlésszögének megállapítása
 • a környezet megismerése (mennyire fog szennyeződni a napelem, mert az kihat a hatékonyságára)

NAPENERGIA PLUSZ PROGRAM

A Napenergia Plusz Program keretében 66% vissza nem térítendő állami támogatással lehet napelem rendszerre és energiatároló berendezésre pályázni.

A támogatás mértéke a beruházás költségeinek maximum 66%-a lehet, de legfeljebb 5 millió forint. (a beruházás maximum 7,5 millió forint lehet)

Az elbírálásnál a jelentkezés sorrendje számít.

A pályázati előregisztrációt 2024. január 15-től lehet benyújtani!

Kizárólag új beruházás támogatható!

Támogatható:

 • minimum 4 kW és maximum 5kW teljesítményű inverterrel rendelkező háztartási méretű kiserőművek telepítése.
 • Tárolók kapacitása: min.7,5 kWh, maximum 10 kWh.
 • az elszámolható költségek maximum 66 %-t fedezheti állami támogatás, legfeljebb 5 millió Forintig.
 • a napelem panelek teljesítménye az inverter teljesítményének maximum 120%-a lehet.

Kivitelező az elvégzett kivitelezési munkákra vállalja az alábbi garanciát: 

o minimum 10 év rendszergarancia; 

o minimum 5 év kivitelezői garancia; 

Kivitelező vállalja, hogy a vállalkozási szerződésben foglalt beruházás megvalósítása során csak olyan eszközöket szerel be, melyek az alábbi garanciális feltételekkel rendelkeznek: 

o minimum 10 év a termékgarancia a napelemre és tárolóra; 

o minimum 5 év termékgarancia az inverterre.

 

Ki pályázhat?

 • magyar állampolgársággal rendelkező ingatlan tulajdonosok vagy haszonélvező magánszemélyek, akik rendelkeznek adóazonosító jellel
 • állandó lakóhelyéül szolgáló; és állandó lakhatási céllal épült, családi házán; használati megállapodással rendelkező, osztatlan közös tulajdonban lévő lakóházán (ikerház, sorház) elkülöníthető, jogilag és 

energetikai szempontból önálló egységet képező épületén/épületrészén;

legfeljebb 6 lakásos társasházi, illetve szövetkezeti ingatlanok részét képező épületrészen/lakásán

 • a beruházás helyszínével megegyező magyarországi állandó lakóhellyel (kivéve: települési szintű lakcím) rendelkezik
 • akinek nincs adó vagy köztartozása
 • akinek nincs folyamatban lévő napelem beruházása

 

Kizáró okok:

 • lejárt esedékességű 60 napot meghaladó adó vagy adók módjára behajtható köztartozás áll fenn
 • amennyiben a lakóingatlan vállalkozás székhelye vagy telephelye
 • a lakóingatlan tulajdonosai között vállalkozás is van

Elszámolható költségek:

 1. előkészítés, pályázati adminisztráció, tervezés, engedélyezés költsége maximum a teljes projekt költségének 20%-a 
 • áramszolgáltatói ügyintézés; 
 • villamostervek, csatlakozási tervek (CST) elkészítése; 
 • mérési tervek elkészítése; 
 • IT kommunikáció kialakítása a szabályzóközponttal, CEP szerinti új szereplőkkel 
 • mérőhely szabványosítása; 
 • pályázati adminisztráció. 
 1. eszköz- és anyagköltség: maximum a projekt teljes költségének 70%-a 
 • napelem – inverter – tároló; 
 • segédanyagok; 
 • szerelési eszközök; 
 • tűzvédelem; 
 • tartók, védelmek; 
 • informatikai segédeszközök; 
 • projekttábla. 
 1. munkadíj: maximum a teljes projekt költségének 30%-a 
 • telepítés

Az előregisztrációs kérelem benyújtásához csatolandó mellékletek listája:

 1. január 15-től a keret kimerüléséig.
 • hiteles teljes tulajdoni lap másolata; 
 • amennyiben a pályázó tulajdonjoggal rendelkezik: 

o amennyiben a Pályázó nem 1/1 arányú tulajdonosa a lakóingatlannak, valamennyi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozata; 

o amennyiben a lakóingatlan haszonélvezeti joggal terhelt, a haszonélvezeti joggal bíró személy(ek) hozzájáruló nyilatkozata(i); 

 • amennyiben a pályázó haszonélvezeti joggal rendelkezik: 

o a lakóingatlanban tulajdonjoggal bíró valamennyi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozata;

o amennyiben a lakóingatlanon több személy is haszonélvezeti joggal bír, a Pályázó mellett valamennyi haszonélvezeti joggal bíró személy hozzájáruló nyilatkozata; 

 • amennyiben a pályázó lízingszerződéssel rendelkezik: 

o lízingszerződés; 

o lízingbe adó hozzájáruló nyilatkozata; 

 •  amennyiben az előregisztrációs kérelem, illetve ezt követően a támogatási kérelem meghatalmazott útján kerül benyújtásra, a meghatalmazás; 
 • amennyiben a pályázó cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett nagykorú magánszemély, a gondnoki nyilatkozat; 
 • a pályázó személyi okmányai (személyi igazolvány, magyarországi állandó lakcímet igazoló lakcímkártya, magyarországi adóazonosító jelet tartalmazó adóigazolvány, vagy az adóhatóság által kiállított igazolás); 
 •  az előregisztrációs kérelem benyújtását megelőző legutolsó elszámolási időszakra vonatkozó villamosenergia-számla; 
 • minden olyan dokumentum, amely az előregisztrációs kérelem megítélése szempontjából releváns.

Támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolás, amennyiben a pályázó nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban; 
 • megkötött vállalkozási szerződés költségvetéssel, amely szerződés a Támogatói okirat kibocsátásával válik hatályossá – a vállalkozási szerződést a sikeres regisztrációval rendelkező kivitelező csatolja fel; 
 • HMKE létesítésére irányuló csatlakozási kérelem benyújtásának igazolása; 
 • amennyiben a tervezett beruházás bejelentés vagy engedélyköteles (pl. örökségvédelmi engedély), ezen dokumentumok; 
 • minden olyan dokumentum, amely a támogatás megítélése, folyósítása szempontjából releváns.

Kifizetések ütemezése:

Előlegfolyósítás: vállalkozói szerződés alapján történik

A verzió) a Pályázó fizeti 

A vállalkozási szerződésben rögzített bruttó vállalási ár 34%-ának megfelelő vállalkozói előleget a kedvezményezett (Pályázó) az önerő terhére fizeti.

B verzió) vagy a Támogató (azaz az állam)

A vállalkozási szerződésben rögzített bruttó vállalási ár 40%-ának megfelelő vállalkozói

előleget, de maximum 3 500 000 Ft-ot a Támogató fizeti. (bankgarancia, és NAV 0-s igazolás szükséges)

Időközi elszámolás:

A verzió)

 • A készre jelentéskor a kivitelező a vállalkozási szerződésben rögzített bruttó vállalási ár 80%-áról állíthatja ki kedvezményezett nevére és a beruházás címére a részszámláját. A számla összegéből a kedvezményezett által kifizetett előleggel csökkentett összeget, de maximum 4 000 000 Ft-ot folyósít a Támogató engedményezéssel a kivitelező részére.

B verzió)

 • A készre jelentéskor a kivitelező a vállalkozási szerződésben rögzített bruttó vállalási ár 80%-áról állíthatja ki kedvezményezett nevére és a beruházás címére a részszámláját. A számla összegéből az előleg támogatástartalmával csökkentett támogatási összeget folyósítja a Támogató engedményezéssel a kivitelező részére. Amennyiben a vállalkozási szerződésben rögzített vállalási ár támogatástartalma eléri vagy meghaladja az 5 000 000 Ft-ot, akkor ez az összeg maximum 500 000 Ft.

Záró elszámolás:

 • a kivitelező által kiállított végszámla, amely a vállalkozási szerződésben rögzített bruttó vállalási ár 20%-a; 
 • valamint minden egyéb, a beruházás keretében felmerült számla (pl. engedélyekhez kapcsolódó számlák).

A verzió)

 • A végszámla teljes összege, de maximum 1 000 000 Ft engedményezés útján közvetlenül a vállalkozó támogatói okiratban megjelölt bankszámlájára kerül folyósításra.

B verzió)

 • A végszámla 66%-os támogatástartalma, de maximum 1 000 000 Ft engedményezés útján közvetlenül a vállalkozó támogatói okiratban megjelölt bankszámlájára kerül folyósításra. A záró elszámolásban a kedvezményezettnek igazolnia kell a végszámlára eső önerő vállalkozó részére történő megfizetését.

Nézze meg, hogy megfelel-e a pályázati feltételeknek, a kérdések megválaszolásával.

Magyar állampolgársággal rendelkező ingatlan tulajdonos vagy haszonélvező magánszemély?

Állandó lakhelyéül szolgáló, és állandó lakhatási céllal épült családi ház/használati megállapodással rendelkező ösztatlan közös tulajdonban lévő lakóház legfeljebb 6 lakásos társasházi, illetve szövetkezeti ingatlanok részét képező épületrészen/lakásán?

A beruházás helyszínével megegyező magyarországi állandó lakóhellyel (kivéve: települési szintű lakcím) rendelkezik?

Van adó vagy köztartozása?

Van folyamatban napelem beruházása?

A lakóingatlan tulajdonosai között van vállalkozás?

A lakóingatlan vállalkozás székhelye vagy telephelye?